Mephisto správce

Naše společnost se zabývá technickou správou škol, školek, školských zařízení a soukromých rekreačních objektů.

Pro školy poskytujeme i další podpůrné služby spojené se správou a administrativou technologického vybavení budov a provozů.